Adref Ystafelloedd Cysylltu

Ystafell gownsela ar y llawr gwaelod gyda pharcio cyfaos a mynediad o’r cefn, o olwg y cyhoedd.

GWYBODAETH

LLAFAR

Ystafell gyfforddus fawr ar y llawr cyntaf.

GWYBODAETH

TOM ELLIS

Ystafell gyfarfod ar y llawr gwaelod.

GWYBODAETH

Y GLYN

Rooms

Canolfan Henblas © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs                    Lluniau gan Heledd Roberts